СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ ГР. БУРГАС
ПЕТКО РОСЕН
Добре дошли в нашия сайт !
Прием на ученици  - 1 клас
Прием на ученици  - 9 клас
НОВО ЗОП
ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА
1
2
3
Проекти, стипендии
Спорт, състезания
Учебници, ваканции
актуално за училището
важни съобщения
ЗОП
........................................................................................................................................................
na4alobg.com              Copyright © 2014
25.03.2015
Доставка на учебници и учебни помагала за учебната 2015/2016 година за нуждите на СОУ ”Петко Росен” - гр. Бургас, по обособени позиции.
Решение 1
Приложения