СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ ГР. БУРГАС
ПЕТКО РОСЕН
........................................................................................................................................................
Добре дошли в нашия сайт !
Прием на ученици  - 1 клас
Прием на ученици  - 9 клас
НОВО ЗОП
ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА
1
2
3
Проекти, стипендии
Спорт, състезания
Учебници, ваканции
актуално за училището
важни съобщения
Творчески подход за интегрирано обучение на деца със специални образователни потребности в СОУ Петко Росен - гр. Бургас
Архив новини
na4alobg.com              Copyright © 2014
100_5485 100_5486 100_5488 100_5489 100_5490
100_5491 100_5492 100_5493
Интерактивни зони за обучение, занимания и развиващи игри. Намират се в кабинета за ресурсно подпомагане, оборудван по Проект „Творчески подход за интегрирано обучение на деца със специални образователни потребности в СОУ „Петко Росен“ - Бургас “ с финансовата подкрепа на ОП „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейски социален фонд към ЕС.