СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ ГР. БУРГАС
ПЕТКО РОСЕН
Добре дошли в нашия сайт !
Прием на ученици  - 1 клас
Прием на ученици  - 9 клас
НОВО ЗОП
ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА
1
2
3
Проекти, стипендии
Спорт, състезания
Учебници, ваканции
актуално за училището
важни съобщения
na4alobg.com              Copyright © 2014
ЗОП - ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ПО чл.8б от ЗОП
НОВО 2014
14.11.2014
Доставка, чрез периодични заявки на до 120 /сто и двадесет/ тона пелети от широколистна дървесина енергиен клас А1 за нуждите на СОУ „Петко Росен”-гр.Бургас за периода от 01.12.2014 г. до 01.12-2015 г.


.....................

31.10.2014
Обществена поръчка за "Доставка, монтаж инсталиране и гаранционно обслужване на компютърно оборудване и принадлежности и на проектори за нуждите на СОУ "Петко Росен"


.....................

14.10.2014
Обществена поръчка за "Доставка, монтаж инсталиране и гаранционно обслужване на компютърно оборудване и принадлежности и на проектори за нуждите на СОУ "Петко Росен"


.....................

08.09.2014
Обществена поръчка за доставка на закуски