СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ ГР. БУРГАС
ПЕТКО РОСЕН
Добре дошли в нашия сайт !
Прием на ученици  - 1 клас
Прием на ученици  - 9 клас
НОВО ЗОП
ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА
1
2
3
Проекти, стипендии
Спорт, състезания
Учебници, ваканции
актуално за училището
важни съобщения
na4alobg.com              Copyright © 2014
Върни се назад
Арт студио „Ценности и човеколюбие“
Студио „Театрална работилница“
Клуб „Пътешественик“
Студио „Детско театрално студио“
Клуб „Млад природолюбител“
Клуб „Етнография“
Клуб „Аз съм достоен гражданин на света“
Секция  „Да успяваме заедно - Мини баскетбол“
Дискусионен клуб „Сексуално и репродуктивно здраве“
Арт студио „Приказен свят“
Студио „Градинарско студио“
ПРОЕКТ BG051PO001-4.2.05
„ ДА НАПРАВИМ УЧИЛИЩЕТО ПРИВЛЕКАТЕЛНО ЗА МЛАДИТЕ ХОРА”
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси",
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз
........................................................................................................................................................