СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ ГР. БУРГАС
ПЕТКО РОСЕН
Добре дошли в нашия сайт !
Прием на ученици  - 1 клас
Прием на ученици  - 9 клас
НОВО ЗОП
ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА
От 01.02. 2012 г.СОУ “ Петко Росен“ започна изпълнението на проект „Успех“ по рограма „Да направим училището привлекателно за младите хора“ на МОМН и Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ на Европейския фонд за развитие.

Създадени са 11 групи за извънкласни дейности с интересни и полезни програми. Те обхващат  158 ученици от 1 до 7 клас в различни направления и области, развиващи многообразни компетенции у учениците - хуманитарни, приложни, природоматематически, граждански, езикови, комуникативни и др. Първият проектен цикъл ще завърши на 30.08.2012 г.
1
2
3
Проекти, стипендии
Спорт, състезания
Учебници, ваканции
актуално за училището
важни съобщения
виж в "pdf"
na4alobg.com              Copyright © 2014
ПРОЕКТ BG051PO001-4.2.05
„ ДА НАПРАВИМ УЧИЛИЩЕТО ПРИВЛЕКАТЕЛНО ЗА МЛАДИТЕ ХОРА”
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси",
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз
........................................................................................................................................................
2011-2012
2012-2013
2013-2014