СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ ГР. БУРГАС
ПЕТКО РОСЕН
Добре дошли в нашия сайт !
Прием на ученици  - 1 клас
Прием на ученици  - 9 клас
НОВО ЗОП
ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА
1
2
3
Проекти, стипендии
Спорт, състезания
Учебници, ваканции
актуално за училището
важни съобщения
na4alobg.com              Copyright © 2014
Върни се назад
ПРОЕКТ BG051PO001-4.2.05
„ ДА НАПРАВИМ УЧИЛИЩЕТО ПРИВЛЕКАТЕЛНО ЗА МЛАДИТЕ ХОРА”
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси",
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз
........................................................................................................................................................
Клуб „Да изразя себе си чрез танца“
Клуб „Архимед“
Клуб „Аз природата и светът“
Клуб „Майсторани“
Клуб „Сексуално и репродуктивно здравно образование“
Клуб „Светът на Дисни“
Клуб „Литературен свят“
Клуб „Математика с мишка“
Клуб „Европейска кухня“
Арт студио „Сръчковци“
Клуб „Виртуални пътешествия в европейските столици“
Клуб „Скаутски клуб“
Клуб „Етнография“
Секция „Мини волейбол“
Клуб „Приложна математика“
Клуб Млад природолюбител „Аз и морето“
Студио „Детско театрално студио“
Клуб KODU и Scratch
Клуб „Компютърно рекламно арт студио“
Клуб „Театрална работилница“
Клуб „Сръчни ръце“
Клуб „Архитекти“